Commerciële geschillen & incasso

Incasso's & beslag 

Incasso speelt een cruciale rol in het behoud van financiële stabiliteit en het functioneren van bedrijven. In de transport- en logistieke sector kunnen schulden ontstaan door onbetaalde vrachtkosten, onbetaalde diensten, onjuiste aftrek van facturen, enz. Transport- en logistieke bedrijven zijn afhankelijk van tijdige betaling om hun operationele kosten te dekken. Effectieve incasso is dus van het grootste belang, vooral in transportgerelateerde gevallen vanwege de toepasselijke verjaringstermijnen voor vrachtclaims.

ITL Attorneys kan helpen bij dit incassoproces van facturen in heel Europa en zelfs daarbuiten. Het incassoproces begint met een beoordeling van de solvabiliteit en betalingsmogelijkheden van de debiteur. De debiteur wordt in gebreke gesteld met een ingebrekestelling, waarin de debiteur een laatste mogelijkheid krijgt om de schulden op minnelijke wijze te betalen. Als een vrijwillige betaling niet wordt bereikt, zal een executoriale titel worden nagestreefd. Dit kan bestaan uit een klassieke gerechtelijke procedure, een Europese betalingsbevelprocedure of een andere lokale gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

Een uitgebreide kennis van juridische kaders, industriespecifieke regelgeving en commerciële praktijken zijn de toegevoegde waarde van ITL Attorney.

Een stipte opvolging van elke stap van de invorderingsprocedure en een transparante rapportering aan de klant zijn de sleutelelementen van de invordering van facturen. Aangezien een incasso kostenefficiënt moet zijn, zijn specifieke en resultaatgerichte juridische tarieven van toepassing en is het doel om een maximum aan kosten te verhalen op de debiteur.  

Experts

Christian Hofman
Partner
Nederland
Vincent Van der Mast
Partner
België
Andrzej Plutynski
Partner
Polen
Ontmoet alle experts

Verwante insights

ITL Advocaten opnieuw een toonaangevend advocatenkantoor in transportrecht volgens legal500

We zijn blij te kunnen aankondigen dat ITL Attorneys is gerangschikt als "Leading Firm" in de 2024 Legal500: Industry Focus: Transport

Meer lezen