3 januari 2023

Wees alert op de boetes van Transport for London voor emissiezones

Verduurzaming. Het is dé oplossing om te voldoen aan de steeds maar strenger wordende eisen rond klimaat en stikstof. Lange tijd werd gedacht dat verduurzaming wel zou komen vanuit een intrinsieke motivatie om zuiniger om te gaan met onze energiebehoeften. Een betere motivator dan het milieu, onze gezondheid en onze toekomst kon er toch niet zijn? Het leek een logische gedachte. Toch blijkt een intrinsiek verlangen naar een beter milieu niet de ultieme katalysator te zijn. Nee, we gaan pas echt verduurzamen als we het voelen in onze portemonnee.


Het werd het afgelopen jaar pijnlijk zichtbaar toen de energieprijzen door het dak schoten en artikelen als zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers ineens niet meer leverbaar waren. Als verduurzamen een direct financieel voordeel oplevert of een financieel nadeel opheft, is de bereidheid om te investeren in alternatieve energieoplossingen het grootst. Dat had Transport for London haarfijn in de gaten, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het verkeer in de Britse hoofdstad.

Londen kent milieuzones (‘Low Emission Zones’) om de meest vervuilende zware dieselvoertuigen te weren en weggebruikers aan te sporen schonere auto’s in te zetten. Naast deze zones, heeft Groot-London, in een iets kleinere cirkel, ook een ‘Ultra Low Emission Zone’ (ULEZ) ingesteld. Voor beide zones geldt dat alle voertuigen die erbinnen rijden, dienen te voldoen aan de emissienormen en moeten zijn geregistreerd bij Euro Parking Collection (EPC). Voertuigen die niet geregistreerd zijn, kunnen een forse boete tegemoet zien.

Vrachtwagens van meer dan 12 ton bruto voertuiggewicht moeten in Londen verder voldoen aan de DVS (Direct Vison Standard) en beschikken over een ‘HGV Safety Permit’. De DVS meet hoeveel een vrachtwagenchauffeur direct door de ramen van zijn cabine kan zien. Ongeacht of het voertuig voldoet aan de veiligheidseisen, dient elke HGV, binnenlands of buitenlands, te beschikken over een veiligheidsvergunning alvorens Groot-London te betreden.

Voor het zonder veiligheidsvergunning rijden in Groot-London kunnen, net zoals in de milieuzones, forse boetes uitgedeeld worden. De DVS en de milieuzones maken deel uit van het ‘Vision Zero-plan’ van Londen om ongelukken met doden en ernstig gewonden in de stad te voorkomen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het een behoorlijke bron van inkomsten voor de gemeentekas. Hoewel voertuigen kosteloos kunnen worden geregistreerd, regent het momenteel boetes. Opvallend genoeg zie ik ook veel boetes op overtredingen uit 2021. Kennelijk is de Britse handhaver uit zijn corona-slaap ontwaakt en bezig met een inhaalslag.

Een zorgelijke ontwikkeling daarbij is dat Londen de incasso van de boetes uit handen geeft als na diverse herinneringen en aanmaningen betaling is uitgebleven. De laatste tijd benaderen steeds meer transportbedrijven ons met brieven van telkens dezelfde incassobureaus. Blijkbaar hebben veel vervoerders de eerdere herinneringen genegeerd of nooit ontvangen en zien zij zich nu geconfronteerd met forse verhogingen en incassokosten. Mijn advies: kom in actie!

Hoewel de incassobrieven op het eerste oog wat obscuur ogen, zijn ze legitiem en liggen forse verhogingen en ingrijpende incassomaatregelen in het verschiet. Vaak kan er zelfs nog wat aan de boetes worden gedaan, omdat er doorgaans sprake is van administratieve omissies. De meeste voertuigen voldoen namelijk gewoon aan de normen. In een tijd waarin alles duurder wordt, is dit dus een makkelijke manier om kosten te besparen.

Dit artikel verscheen eerder op Nieuwsblad Transport link.

Auteurs

Kevin Vierhout
Partner
Nederland

Verwante insights

ITL Advocaten opnieuw een toonaangevend advocatenkantoor in transportrecht volgens legal500

We zijn blij te kunnen aankondigen dat ITL Attorneys is gerangschikt als "Leading Firm" in de 2024 Legal500: Industry Focus: Transport

Meer lezen

Multi Modaal Transport Expo 2024

ITL Attorneys staat op de Multi Modaal Transport Expo, zien we u daar?

Meer lezen